WYBIERZ SALON:

Wygraj metamorfozę

Zmień swój wygląd!

tl_files/KONKURS METAMORFOZY/450_191-tyt.jpg

- W LASER DELUX! -

Odkryj swoje NOWE JA!
Nieważne, czy chcesz ukryć oznaki upływającego czasu, zlikwidować niedoskonałości skóry czy wysmuklić talię i zapomnieć o cellulicie. Wybór należy do Ciebie - wystarczy, że opowiesz nam, co chciałabyś w sobie zmienić i dlaczego właśnie to sprawia, że nie czujesz się pewnie.
tl_files/KONKURS METAMORFOZY/kobieta_g2.gif

Pomożemy Ci spełnić marzenia
o pięknym wyglądzie!

 


Chcemy, abyś z dumą patrzyła w lustro i ze śmiałością powiedziała “Jestem piękna - jestem szczęśliwa!”.
Otwórz się na totalną zmianę i wygraj CAŁKOWITĄ metamorfozę w Laser DeLux!
Pozwól nam zadbać o Ciebie - ułożymy dla Ciebie indywidualny plan zabiegowy!
Poddaj się spektakularnej przemianie wizerunku - wyślij swoje zgłoszenie już teraz!

 Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie?
 
tl_files/KONKURS METAMORFOZY/zadanie-1.png


Umów się na bezpłatną dermokonsultację w jednym z naszych salonów. Adresy wszystkich salonów znajdziesz na naszej stronie w zakładce "O nas". Na konsultacji kosmetolog sprawdzi, jakie zabiegi możemy Ci zaproponować i ułoży plan urodowy skrojony specjalnie dla Ciebie. Jeżeli nie masz przeciwwskazań do naszych zabiegów (np. nie jesteś w ciąży, czy nie chorujesz przewlekle)- przejdź do realizacji drugiego zadania!
tl_files/KONKURS METAMORFOZY/strzalka.png

tl_files/KONKURS METAMORFOZY/zadanie-2.png


Podążaj za swoimi marzeniami! Nagraj krótki filmik, w którym opowiesz nam o sobie i odpowiesz na pytanie “Dlaczego to właśnie ja powinnam wygrać metamorfozę z Laser DeLux?”.Chętnie poznamy Twoją historię!


Film wyślij w załączniku na adres mailowy: marketing@laserdelux.pl. W temacie wiadomości wpisz KONKURS - Metamorfoza Laser DeLux i w treści maila napisz nam do salonu którego salonu chciałabyś przychodzić na zabiegi (podaj miasto).


Spośród nadesłanych zgłoszeń jury wybierze najlepszy i najbardziej przekonujący filmik!


Zwyciężczyni otrzyma:

 

tl_files/KONKURS METAMORFOZY/nagrody.png


  • ZABIEGI ESTETYCZNE o wartości min. 3000 zł
  • PRZEMIANĘ WIZERUNKU obejmującą nową fryzurę, makijaż, stylizację ubioru.
  • SESJĘ ZDJĘCIOWĄ uwieczniającą finał metamorfozy

Na Twoje zgłoszenie czekamy do 12 maja 2019!

Konkurs został już zakończony. 

REGULAMIN KONKURSU METAMORFOZA Z LASER DELUX

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu “Metamorfozy Laser DeLux” (zwanej dalej Akcją) jest firma Laser DeLux Aleksander Zatke z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 224/226, 90-360, zwany dalej Organizatorem. 
2. Realizacja Finału Konkursu z wyłonioną zwyciężczynią konkursu odbywać się będzie w Łodzi, 
wg harmonogramu, który zostanie ustalony w ekspertami biorącymi udział w Konkursie. Koszt transportu do Łodzi zwyciężczyni pokrywa we własnym zakresie. Organizator nie zapewnia zwrotu środków za koszty dojazdu na Finał Metamorfozy.
3. Nagrodą dla osoby zgłaszającej się do udziału w Konkursie „Metamorfoza z Laser DeLux”, która zostanie wybrana zwyciężczynią konkursu będą: 
- zabiegi estetyczne, wykonane w wybranym przez finalistkę salonie Laser DeLux o wartości 3000 złotych (słownie: trzy tysiące  złotych).  
- metamorfoza wyglądu (obejmująca makijaż twarzy, zmianę fryzury i ubioru) oraz udział w sesji fotograficznej. 
4. Informacje o Konkursie ogłoszone będą w internetowych środkach masowego przekazu – ogłoszenie informujące o Konkursie zostanie opublikowane w poście na profilu Facebook Organizatora na stronie facebook.com/laserdelux. oraz na stronie internetowej www.laserdelux.pl.
5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 04.04.2019 r. wraz z ukazaniem się pierwszej publikacji na jej temat. 

Uczestniczki

1. Konkurs skierowany jest do kobiet.
2. Osoba biorąca udział w Konkursie wyraża  nieodpłatnie zgodę na publikację wszelkich materiałów na jej temat (zawierające m.in. wizerunek, głos, imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wypowiedzi, itp.). Na powyższą okoliczność Uczestniczki Konkursu otrzymają do podpisu stosowne oświadczenie, które zostanie im przedstawione podczas odbywania konsultacji w salonie (etap 1 konkursu).
3. Uczestniczkami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

Etapy Akcji 

Aby wziąć udział w Konkursie, kandydatki na Uczestniczki zobowiązane są pomyślnie przejść etap rekrutacji:

Etap I – Rekrutacja (czas trwania: 04.04.2019 - 12.05.2019):
W celu rozpoczęcia procesu rekrutacji, kandydatki na Uczestniczki muszą umówić się na bezpłatną konsultację kosmetologiczną w jednym z salonów Laser DeLux. Podczas konsultacji kosmetolog ocenia, czy dana Uczestniczka może mieć wykonywane zabiegi kosmetyczne z zakresu usług Organizatora. Na bezpłatnej konsultacji Uczestniczka będzie miała ułożony indywidualny plan zabiegowy, rozwiązujący jej problem natury estetycznej. Jeżeli Kandydatnka przejdzie pomyślnie weryfikację i nie bedzie miała przeszkód np. natury zdrowotnej, do wykonywania zabiegów z zakresu usług Organizatora, Kandydatka będzie musiała podpisać zgode na przetwarzanie jej danych osobowych i zgodę na udział w konkursie. Zgodę należy pozosawić w danym salonie  w którym była wykonywana bezpłątna konsultacja.

Uczestniczki zobowiązane będą wypełnić i podpisać Ankietę Zgłoszeniową udostępnioną kandydatkom. Ankieta zgłoszeniowa do udziału w Akcji zawierać będzie: 
• dane kandydatek na Uczestniczki, tj.: imię i nazwisko, wiek, miasto zamieszkania i kontakt telefoniczny
• Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Akcji
• Oświadczenie zezwalające na wykorzystywanie imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, wizerunku oraz wypowiedzi kandydatek na Uczestniczki na potrzeby Akcji oraz promocji i reklamy Akcji, a także potwierdzające m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestniczki,
• Zgodę na zmianę wizerunku (w tym zmianę koloru i długości włosów) na potrzeby Akcji.
Zgłoszenia niepełne, niepoprawne lub zawierające słowa obraźliwe, traktowane będą jako zgłoszenia niepoprawne i będę odrzucane.

Jest to niezbędny warunek, aby móc dalej uczestniczyć w Konkursie.


b) Uczestniczki, które odbędą bezpłatną konsultację kosmetologiczną i przejdą weryfikację, zobowiązane są przesłać swoje zgłoszenie na adres marketing@laserdelux.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 12.05.2019 r. 
Zgłoszenie ma mieć formę filmiku, na którym Uczestniczka przywita się i poinformuje dlaczego to ona ma wygrać Metamorfozę z Laser DeLux, co chciałaby w sobie zmienić i dlaczego. Na filmiku musi być widoczna twarz oraz sylwetka Uczestniczki. Filmik może trwać maksymalnie 2 MINUTY. Dodatkowo w treści maila Uczestniczka musi napisać nazwę miasta, w którym chce korzystać z zabiegów Organizatora. Należy podać miasto, w którym Organizator posiada swoje placówki - salony posługujące się znakiem towarowym Laser DeLux. 

2. Etap II – Półfinały (czas trwania 13-19.05.2019):
a) W II etapie Jury wybierze 3 półfinalistki, których zgłoszenia opublikuje na swoim profiilu na Facebooku oraz Instagramie. 

b) W II etapie Organizator zamieści na swoim fanpagu na Facebooku filmiki zgłoszeniowe półfinalistek wraz z ich imionami i nazwiskami. Użytkownicy Facebooka oraz fani profilu na Facebooku Organizatora zostaną poproszeni o pomoc w wyborze zwyciężczyni Konkursu i wyrażenie swojej opinii za pomocą komentarza lub reakcji przy poście.Oddane przez fanów głosy i napisane opinie mają na celu pomoc przy wyborze zwyciężczyni, jednak nie są wiążące dla Jury.

 

Przebieg realizacji Akcji

1. Ogłoszenie zwyciężczyni Konkursu będzie miało miejsce poprzez zamieszczenie postu na fanpag`u Organizatora w serwisie Facebook na stronie www.facebook.com/laserdelux. W ciągu 6 DNI roboczych od zakończenia głosowania na filmiki na profilu na Facebooku organizatora.
2. Zwyciężczyni Konkursu ustali z ekspertami (kosmetologami) w wybranym salonie Laser DeLux ilość i harmonogram wykonania zabiegów o łącznej wartości min. 3000 złotych, które należy wykonać maksymalnie w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia wyników. Ostateczny czas na wykorzystanie nagrody - wykonanie zabiegów Zwycieżczyni ma do 15 sierpnia 2019 r. 
3. Jeden lub więcej z wykonywanych przez Zwyciężczynię zabiegów będzie filmowany oraz fotografowany przez ekipę filmową Organizatora, w celu zamieszczenia go na profilach społecznościowych Organizatora, stronie internetowej www.laserdelux oraz innych kanałach offline reklamowych. 
4. W czasie trwania Konkursu Zwyciężczyni zobowiązuje się do zamieszczenia na swoim profilu w serwisie Instagram (profil Zwyciężczyni musi być publiczny) minimum 3 filmów - relacji, w których opowie: jak przebiega metamorfoza, jakie ma odczucia po kolejnych zabiegach, jakie widzi efekty itp. Filmiki mogą być opublikowane w formie posta bądź relacji. W każdym filmie Zwyciężczyni musi oznaczyć profil na Instagramie Organizatora @laserdeluxpolska. 
5. Na zakończenie Konkursu Zwyciężczyni zostanie poddana metamorfozie wizerunku. W tym celu Zwyciężczyni zobowiązuje się przyjechać do salonu Laser DeLux Łodzi na ul. Piotrkowskiej 224/226 w ustalonym przez obie Strony terminie. Zwyciężczyni będzie miała wykonaną nową fryzurę, makijaż, dobraną stylizację oraz weźmie udział w sesji fotograficznej. Czas na stawienie się Zwyciężczyni w siedzibie Organizatora w Łodzi mija 9 września 2019 r. Za niestawienie się na Finał Metamorfozy w Łodzi, Organizator przewiduje kary dla Zwyciężczyni Konkursu - zwrot kosztów za wykonane zabiegi. 


Zapewnienie prawidłowości realizacji Akcji oraz tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, to jest przebiegiem zgodnym ze scenariuszem i Regulaminem, sprawuje nadzór Organizator. 
2. Organizator rozpatruje wszelkie reklamacje Uczestniczek, związane z udziałem w Konkursie. 
3. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestniczki na piśmie, wyłącznie w trakcie trwania Konkursu. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji (decyduje data stempla pocztowego lub listu przewozowego) .

Postanowienia końcowe

1. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu lub zmiany harmonogramu Konkursu o czym Organizator powiadomi Uczestniczki na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie ww/ zmiany. O każdej zmianie Organizator poinformuje na stronie internetowej Konkursu (www.laserdelux.pl). 
2. Organizator nie odpowiada w żaden sposób za niemożność wzięcia udziału w Konkursu w określonym Regulaminem terminie.
3. Uczestniczki, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane z konkursu, o czym każdorazowo będzie decydować Organizator.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia Uczestniczek. Uczestniczka ma świadomość ewentualnych obciążeń tak w sferze zdrowia fizycznego, jak i psychicznego związanych z udziałem w Konkursu i przyjmuje na siebie wszelkie skutki wynikające z poddania się takim obciążeniom. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności m.in. za: 
a. szkody powstałe na skutek wykonania nieprawidłowego zgłoszenia do Konkursu, 
b. problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności jeśli wynikają one ze zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej, 
c. usługi telekomunikacyjne, pocztowe lub kurierskie, z których korzystać będą Uczestniczki Konkursu
d. zgłaszanie się do Konkursu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub bez zapoznania się z zasadami Regulaminu, w tym również wynikające z niewłaściwego jego zrozumienia. 
6. Regulamin Konkursu znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.laserdelux.pl 
7. Na życzenie Uczestniczki, po przesłaniu przez nią zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizator prześle kopię niniejszego Regulaminu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo fotografowania Uczestniczki w trakcie Konkursu oraz wykorzystywania powstałych zdjęć w związku z Konkursu a także w celach promocyjnych Konkursu.
9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.04.2019.