WYBIERZ SALON:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z ubieganiem się przez LASER Katarzyna Marciniak o dofinansowanie w ramach  1 Osi priorytetowej „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”, Działania 1.6 „Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług”...

Zapytanie ofertowe RPKP.01.06.02-IZ.00-04-028/16

W związku z ubieganiem się przez LASER Katarzyna Marciniak o dofinansowanie w ramach  1 Osi priorytetowej „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”, Działania 1.6 „Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług”...

Współpraca Laser DeLux & AllinCard

Oddział Laser DeLux w Krakowie współpracuje z Inicjatywą studentów z Uniwersytetu Jagiellońskiego już od dwóch lat, wspierając ich w rozwoju przedsiębiorczości i zarządzaniu. Młodzież z "Ujotu" zajmuje się organizacją konkursów jak i prezentacją dorobku firm, które zdecydowały się na współprace z nimi na zasadzie barterowej, jak i monitorowaniu zasięgu postów na funpage.

Nowa strona www

Koniec roku to czas podsumowań i snucia planów na zbliżające się kolejne 12 miesięcy. My kończymy 2015 rok żegnając się ze starą witryną Laser DeLux i zastępując ją nową, bardziej przejrzystą, interaktywną i funkcjonalną, którą dziś oddajemy w Państwa ręce.